Actualidade

Noticia de “La Voz de Galicia”

O Sergas propón acabar coa folga cun novo plan para Urxencias

Contempla proporcionar máis persoal, organización “máis racional” para os espazos do servizo e acelerando as transferencias de pacientes

PACO RODRÍGUEZ

JOEL GÓMEZ SANTIAGO / A VOZ 11/12/2018 05:00 H

A xerencia da área sanitaria convocou ao comité de folga da Comisión de Centro para as 13.00 de hoxe para presentarlle un novo plan e tentar acabar coa folga de Urxencias. Contempla un incremento de persoal; deseñar un modelo organizativo « cun sistema dimensionado á nosa realidade, que dea resposta de maneira racional ao 90 % dous días, e que contemple como actuar ante as situacións imprevistas», explica Alfonso Varela, director de procesos asistenciais; e axilizar o traslado de pacientes desde Urxencias ás diversas plantas do hospital, agrega.

Varela indica que cada posto estrutural que se incrementa en Urxencias supón contratar a 5 profesionais, porque o servizo funciona permanentemente e hai que cubrir quendas as 24 horas e os períodos de descanso. Incrementaríanse un posto de enfermería e outro de técnico auxiliar de enfermería (10 profesionais, 5 de cada) para a zona de observación que se habilitou recentemente. Ademais, para outra zona que agora mesmo non funciona, pero que se habilitará en breve por mor da gripe, contratarase durante un tempo prolongado cando se abra. A maiores estabilizaríanse dúas prazas de médicos entre os 11 que agora asumen as reducións de xornada (por maternidade e polas noites) dos 40 fixos.

Se cesa a folga nomearase un coordinador, que se pretende «que sexa alguén de dentro do servizo, porque hai xente valiosa que pode liderar un cambio, que é necesario», manifesta. Ese cambio contemplaría actuacións en varios ámbitos: desde atención primaria, para que non se desvíen a Urxencias pacientes que poden atenderse noutros recursos; ata os diversos servizos do CHUS, para que suban ás plantas pacientes xa atendidos en Urxencias e que precisan ingresar con menos demora « aínda que comparados con outros hospitais ou tempo que se tarda agora aquí non é excesivo», sostén. Este directivo, que exercía en cardiología, indica que neste servizo os ingresos son moi áxiles porque «normalmente hai camas libres todo ou ano» e valora que se poden «optimizar recursos» noutros servizos.

Quinta semana

El persoal iniciou onte a quinta semana de folga e de novo concentrouse ante Urxencias e levou a súa protesta a diversos espazos do Clínico. Esta vez, ademais de consígnalas das semanas anteriores, insistiron en solicitar a dimisión do conselleiro de Sanidade.

Os sindicatos sinalan que, a pesar de estar o 100 % do persoal nomeado de servizos mínimos, onte contratáronse 2 enfermeiras e unha auxiliar como reforzos, e aínda así había pola tarde 14 pacientes no corredor, o que demostra a insuficiencia do persoal. Denuncian incumprimentos reiterados desde que no 2012 empezou a clasificación de pacientes, con continuas sobrecargas laborais, e esixen solucións para que non persistan.

Vinte e sete asociacións estrean o Consello Asesor de Pacientes, que terá carácter consultivo

El Consello Asesor de Pacientes da área sanitaria de Santiago e Barbanza quedou constituído onte, con 27 asociacións. Son 11 máis que as invitadas para formalo na reunión celebrada o 26 de novembro, o que demostra o interese destas entidades para participar. Terá carácter consultivo, celebrará polo menos dúas reunións anuais, e teñen agora unha semana para facer achegas ao documento fundacional que se lles presentou, nunha reunión celebrada no Hospital Clínico.

Este Consello Asesor de Pacientes presídeo a xerente da área sanitaria, Eloína Núñez, e forman parte do mesmo outros cargos do Sergas. É o primeiro que se constitúe na sanidade pública galega desde que entrou en vigor a lei que contempla a súa creación; antes había un «experimental» na área de Vigo.

Catorce entidades que estrean este organismo participativo, e que supoñen máis da metade, representan a pacientes con diversos problemas físicos: de enfermidades neuromusculares, artrites, epilepsia, doenzas do ril, lupus, esclerose múltiple, males reumatolóxicos, cancro, enfermidades raras, crohn e colitis ulcerosa, dano cerebral, alzhéimer e hemofilia; 7 máis son de colectivos de familias e usuarios: a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, de usuarios do servizo de Oncoloxía (hospitais de día, tamén do CHUS), de familias de prematuros, Autismo Galicia, pais de persoas con espectro autista ( Aspanaes), de familias de nenos oncolóxicos ( Asanog) e de persoas trasplantadas de medula; as outras 4 representan a colectivos con discapacidades: Cogami, Fademga, Ambar (de Barbanza) e as compostelá Aspas; e ademais Renacer, de axuda a drogodependentes; e A Creba, de saúde mental, ambas as de Barbanza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *