TRANSPARENCIA

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DE EMPREGO E IGUALDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL – XUNTA DE GALICIA

CONCELLO DE SANTIAGO

CAIXABANK – COMPOSTELA STORE

Programa de rehabilitación fisioterapéutica

FUNDACIÓN ONCE

Equipamento informático e de comunicación (2021)
Programa de rehabilitación fisioterapéutica (2022)