Embarazo e EM

asociación española de esclerósis múltiple

Embarazo e Esclerose Múltiple

Dado que a EM ten maior incidencia en mulleres en idade fértil, non é estraño que moitas das pacientes con EM expoñan aos seus médicos algunhas destas preguntas:

Poderei ter fillos?

Si. A capacidade de reprodución non se ve afectada pola enfermidade.

Se estou en tratamento, podo quedarme embarazada?

As pacientes que están en tratamento con inmunomoduladores ou inmunosupresores non poden quedar embarazadas polos posibles riscos para o feto. Durante o tratamento deben tomarse medidas anticonceptivas eficaces, para o que se deberá consultar co xinecólogo. Se ocorrese un embarazo, a paciente debe poñerse en contacto canto antes co neurólogo que a trata e interromper o tratamento.

Ás veces ocorre que a paciente desexa quedar embarazada antes de empezar o tratamento. Se a situación clínica da muller o permite e o embarazo se consegue en pouco tempo, é posible demorar o comezo do tratamento ata o final da xestación.

Inflúe o embarazo na EM?

A enfermidade non só non empeora durante o embarazo, senón que a maioría das pacientes adoitan atoparse mellor e a frecuencia dos brotes diminúe. Tras o parto, aumenta lixeiramente a probabilidade de ter un brote, pero hai que lembrar que isto non é máis que un dato estatístico e que varios estudos demostraron que o feito de ter fillos non altera en ningún sentido (para ben nin para mal) a evolución a longo prazo da enfermidade.

¿Cómo será o parto?

O parto desenvolverase igual que se fose unha muller sen EM. Poderá ser por vía vaxinal e poderá utilizarse anestesia epidural.

Poderei aleitar ao bebé?

Se, a condición de que non haxa un tratamento que o impida.

¿Qué método anticonceptivo podo utilizar?

O xinecólogo elixirá o mesmo que elixiría no caso de que non tivese unha EM.