Consellos prácticos

ALIMENTACIÓN

É importante manter un estado nutricional adecuado para favorecer a eficacia dos tratamentos farmacolóxicos e mellorar a calidade de vida. A dieta da persoa con párkinson debe ser variada, cunha achega equilibrada de todos os nutrientes, evitando así a perda de peso corporal. É positiva tamén a práctica moderada e diaria de actividade física. A dieta das persoas con párkinson deberá ser individualizada e adaptada ás características da persoa e ao grao de disfunción que provoque a EP.

LECER E VIDA SOCIAL

Como consecuencia da propia EP, as formas e modos de lecer van cambiando e a persoa pode deixar de gozar ou gozar menos das súas actividades preferidas. Debido ás alteracións na mobilidade, moitas actividades de lecer como quedar cos amigos, practicar algún deporte, viaxar, pasear, etc., poden verse reducidas. Ademais, os aspectos psicolóxicos como a imaxe social dos síntomas poden exercer un obstáculo á hora de relacionarse con outras persoas.

A vida social e o lecer, é un ámbito de especial interese no desenvolvemento da vida. Incorporar este tipo de actividades na vida diaria adaptadas ás capacidades da persoa ten unha serie de beneficios. Por unha banda, pode motivar á persoa para establecer as súas propias metas e superar retos, producindo satisfacción persoal. Doutra banda, dan resposta a unha das necesidades máis importantes do ser humano, a necesidade de compartir experiencias con outras persoas e comunicarse. Ditas actividades, ao integrarse na vida da persoa e ao incentivar o desenvolvemento de distintas capaci¬ dades, teñen en si mesmas un valor terapéutico, á vez que proporcionan un espa¬ cio de independencia para a persoa.

VIDA SEXUAL

As persoas con párkinson poden experimentar cambios na súa actividade sexual que poden xerar ma¬ lestar na vida persoal, de parella ou na vida familiar. Poden deberse a factores como:

  • Como consecuencia do tratamento farmacolóxico pode aparecer un aumento do desexo da actividade sexual ou ‘ hipersexualidad’, un cambio nas preferencias e o comportamento sexual, etc.
  • Os factores emocionais, como a depresión ou a ansiedade, e os problemas de comunicación poden diminuír o de¬sé e dificultar a actividade sexual.
  • Os aspectos motores poden constituír unha barreira. Para diminuír o seu efecto, pódense buscar novos hábitos que resulten máis satisfactorios para a parella, elixir o momento do día no que o afectado se atope mellor, etc.

É positivo sincerarse cos profesionais sanitarios, xa que pode ser moi efectivo á hora de atopar a orixe do problema e de darlle solución. Se o problema está relacionado cun excesivo e anormal desexo sexual, é aconsellable acudir ao neurólogo para que este revise o tipo e cantidade de medicación que está toman¬ do a persoa.

VIDA LABORAL

É posible que chegado un determinado momento e debido ás dificultades físicas ou cognitivas que as persoas con párkinson poden padecer, sexa difícil manter a súa actividade laboral con normali¬dade, polo que han de abandonar o seu posto de traballo ou ben sexa necesario levar a cabo unha serie de adaptacións. Abandonar a actividade laboral non significa deixar de desenvolver calquera tipo de actividade. Precisamente neste momento faise especialmente o desenvolvemento doutro tipo de actividades. Actividades que resulten gratificantes á persoa en tanto que lle achegan un espazo de independencia, de desenvolvemento persoal, social, lúdico, cultural, creativo, etc. e que fagan consciente á persoa da súa capacidade para facer cousas utis e para sentirse útil, así como das vantaxes que supón o compartir e experimentar xunto con outras persoas toda unha serie de vivencias e experiencias.