Que facemos

Servizo de Traballo Social

O servizo de traballo social é o primeiro contacto para a persoa enferma, coidadora ou familiar. Presta información sobre os distintos servizos e actividades existentes en cada momento no centro, así coma do seu funcionamento, atendendo aos problemas, necesidades e demandas (explícitas ou non) das persoas usuarias.

O servizo ten lugar de luns a venres de 9 a 14 h.

Servizo de Fisioterapia

A súa labor vai encamiñada a manter o máximo posible a independencia e funcionalidade da persoa para as actividades da vida diaria (AVD) e formando aos coidadores para previr lesións musculares derivadas dos coidados prestados (escola de costas e ergonomía no manexo da persoa dependente).

O servizo ten lugar de luns a venres en horario de mañán.

Servizo de Logopedia

Aínda que a súa intervención é extensa, destacaremos o seu papel rehabilitador en procesos cognitivos alterados como a percepción, a atención ou a memoria, trastornos fonorespiratorios, articulatorios, de deglución (disfaxia), succión e masticación (utilizando terapia Miofuncional e Orofacial), trastornos da fala e da voz.

O servizo ten lugar de martes a venres en horario de mañán.

Servizo de Psicoloxía

Orientado ás persoas afectadas e a familiares, as actuacións van encamiñadas a: identificar e intervir nos distintos trastornos, proporcionando habilidades para o afrontamento do estrés diario e control da ansiedade; detectar e procurar o cambio de pensamentos, crenzas erróneas e disfuncionais en torno á enfermidade e as súas implicacións; alentar a expresión de sentimentos, ofrecer apoio, soporte verbal e información; mellorar a autoestima e motivar no establecemento e consecución de novas metas.

O servizo desenvólvese os luns, mércores e venres de 10,30 a 13h.

Outras actividades a destacar:


Terapias Alternativas: PILATES

Dende a ACEM sabemos que é de vital importancia a calidade de vida das persoas coidadoras, por iso nesta actividade, impartida a través de dúas clases semanais (martes e xoves de 12,30 a 13,30h), se levan a cabo accións dirixidas a manter o seu benestar físico e mental. Pilates está dirixido tanto a persoas afectadas pola doenza como a familiares/coidadores.

Programa de golf adaptado

Cunha periodicidade semanal dun día (mércores pola mañán), persoas afectadas de EM acuden a realizar esta actividade adaptada para persoas con discapacidade.
Fomentase o desenrolo físico mediante a realización dunha actividade que potencia a súa autonomía persoal.

Xornadas formativas/informativas

Na actualidade, a pesar dos avances, a Eslerose Múltiple é unha enfermidade neurodexenerativa para a que non existe cura, pero a pesar diso podemos lograr que a persoa afectada estea ben atendida e teña unha boa calidade de vida se dotamos ás persoas doentes e coidadoras de coñecementos necesarios para facer fronte da mellor maneira posible aos coidados diarios: de ahí a realización de xornadas, accións formativas e informativas.

Os obxectivos a destacar destas actividades son a formación das persoas coidadoras e familiares sobre todos os aspectos da enfermidade e a adquisición dunha maior compresión e sensibilización ante a doenza.

Eventos solidarios e actividades de divulgación e sensibilización

Destacamos as edicións anuais da Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple, así como os actos realizados con motivo dos días Mundial e Nacional da EM.

Ocio e tempo libre

Encontros de confraternidade entre as persoas asociadas.

Obradoiro de pintura

A arte constitúe un espazo de expresión e desarroio persoal, favorecendo a través deste obradoiro o encontro e a participación social. As clases contribúen a potenciar a creatividade para mellorar a saúde, na medida do posible. O contacto directo fai que as persoas participantes impulsen as súas relacións, así como a súa autonomía, promovendo, ao mesmo tempo, unha maior integración.

O servizo ten lugar os mércores en horario de 17,15h a 19,15h.

taller-pintura-acem