Diagnóstico

O diagnóstico da enfermidade de parkinson é fundamentalmente clínico e realízase en base á historia clínica e exploración neurolóxica da persoa, xa que non existe na actualidade un marcador bioquímico. Pódense realizar probas complementarias para descartar outros posibles trastornos.

Os síntomas deben incluír a lentitude de movementos (bradicinesia) e, polo menos, un dos seguintes máis:

  • Tremor en repouso
  • Rixidez muscular
  • Inestabilidade postural