Xunta Directiva

Xunta Directiva de A.C.E.M.


Presidenta:

Dna. Teresa González Salvadores


Vicepresidenta:

Dna. Mª Isabel Quelle Campos

Secretaria:

Dna. Rebeca Casal Álvarez

Tesoreiro:

Don Vicente Pose Souto


Vogal:

Don Julio Louro Pena

Vogal:

Dna. Carmen Lage Varela

Vogal:

Don José María Ferreiro García