Xunta Directiva

Órganos de Goberno / Xunta Directiva A.C.E.M.


Presidenta:

Dna. Teresa González Salvadores


Vicepresidenta:

Dna. Naira Filgueira Dopico

Secretaria:

Dna. Mª Isabel Quelle Campos

Tesoreiro:

Don Vicente Pose Souto


Vogal:

Don Julio Louro Pena

Vogal:

Dna. Concepción Margarita Sanmartín Otero

Vogal:

Don Manuel Fernández Muiño

Delegado da Xunta Directiva:

Don José María Ferreiro García