Xunta Directiva

Órganos de Goberno / Xunta Directiva A.C.E.M.


Presidenta:
Dna. Teresa González Salvadores


Vicepresidenta:
Dna. Naira Filgueira Dopico


Secretaria:
Dna. Mª Isabel Quelle Campos


Tesoureiro:
D. Vicente Pose Souto


Vogal:
D. Manuel Fernández Muíño

Vogal:
Dna. Margarita Sanmartín Otero

Vogal:
D. Julio Louro Peña


Delegado da Xunta Directiva:
Don José María Ferreiro García