Xunta Directiva

Órganos de Goberno / Xunta Directiva A.C.E.M.


Presidenta:
Dna. Rosa Mª Villar Cordovés


Vicepresidente:
D. Luis Alberto Moure García


Secretario:
Dna. Teresa González Salvadores

Tesoureiro:
D. Antonio Mayer Pena


Vogal:
D. Manuel Fernández Muíño

Vogal:
Dna. Miriam Prieto Preciado

Vogal:
D. Julio Louro Peña


Vogal:
Dna. Margarita Sanmartín Otero

Vogal:
D. Javier Nieto García


Delegado da xunta directiva:
D. Vicente Pose Souto

Delegada da xunta directiva:
Dna. Naira Filgueira Dopico