Actualidade

Actividade física e exercício en persoas con Esclerose Múltiple

Tradicionalmente, as vantaxes do exercicio físico na EM, asociáronse a melloras sintomáticas, pero unha investigación recente atopou que podía axudar a diminuír o ritmo de atrofia cerebral que experimentan os enfermos, un resultado alentador pero que aínda necesita ser confirmado por estudos posteriores.

O Dr. Robert Molt, profesor da Universidade de Alabama, en Birmingham, EE. UU., é un dos autores dunha revisión recente sobre o exercicio físico e a esclerose múltiple publicada na revista The Lancet Neurology, analiza por que a pesar de ser cada vez máis recoñecidos os beneficios da actividade física na esclerose múltiple, os profesionais aínda non a recomendan de forma xeneralizada e as persoas con esta enfermidade practican menos deporte que o resto da poboación.

Segundo Molt e os seus compañeiros, hai tres razoes fundamentais para ter actividade física:

  • A investigación realizada sobre ese tema ata o momento é de baixa calidade.
  • Descoñécense os mecanismos biolóxicos que están de base nas mellorías que xera o deporte na EM.
  • Non existen protocolos de intervención que permitan levar á práctica de forma fácil todo o atopado na investigación científica..

Diferentes estudos evidencian consistentemente que o deporte resulta seguro e beneficioso para os pacientes de esclerose múltiple e por iso debe formar parte dos hábitos saudables das persoas que padecen esta enfermidade.

Aínda que, polo momento, ningún estudo probou cientificamente que a actividade física modifique o prognóstico da enfermidade a longo prazo, que se debería considerar unha parte importante de tratamento sintomático e de apoio ás persoas que se vexan afectadas xa que:

  • Axuda a manexar os síntomas, que podería significar melloras funcionais que afecten positivamente á súa vida diaria.
  • Prevén e induce á melloría das funcións que se viron deterioradas como consecuencia da inactividade.

Aumentar a investigación nesta área e, sobre todo, deseñar programas específicos que permitan aos profesionais dar recomendacións obxectivas, sen dúbidas axudaría a cambiar a situación actual.

Fontes:

https:// infotiti. com/2017/11/exercicio- fisico-esclerose- multiple-2/

https://www.esclerosismultiple.com/informe-do-estudo-actividade- fisica-e-deporte-e-esclerose- multiple/

Bender. K (2017): Despite Benefits, MS Patients Underutilize Exercise. En http://www.mdmag.com/medical- news/ despite- benefits- ms- patients- underutilize- exercise

Motl, Robert W et ao.(2017): Exercise in patients with multiple sclerosis. The Lancet Neurology , Volume 16 , Issue 10 , 848 – 856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *