Actualidade

ACEM denuncia a desesperante espera das persoas con discapacidade para ter unha valoración adecuada

•        Unha fila de persoas denunciou fronte ao CEGADI os atrasos existentes en España para a valoración da discapacidade

•        ACEM,  COCEMFE nacional e o seu Movemento Asociativo han esixido terminar coas esperas de ata 36 meses para ter a valoración e de 20 anos para renovar o baremo de discapacidade

•        Un total de 18 filas repartidas por España fronte a edificios públicos protestaron contra esta espera e o impacto que provoca no exercicio dos dereitos de miles de persoas

ACEM e outras entidades sociais denunciaron este martes fronte ao  CEGADI, como parte dunha campaña de  COCEMFE nacional e o seu Movemento Asociativo, a desesperante espera que miles de persoas con discapacidade levan vivindo desde hai anos por unha valoración a tempo e unha baremación actualizada.

Para iso, os participantes formaron unha fila de persoas para simbolizar e denunciar as intolerables esperas que deben asumir as persoas con discapacidade para poder acceder aos seus dereitos debido aos atrasos existentes, tanto na valoración do grao de discapacidade, como na implantación do novo baremo de discapacidade.

Este acto, organizado con motivo do Día Nacional da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas, contou coa participación de representantes de  ACEM e outras entidades, quen xunto ás persoas que actualmente permanecen á espera da súa valoración ou de que se renove o baremo actual, esixiron terminar con esta situación.

Durante as súas intervencións denunciouse que non recibir unha valoración ou unha revisión do grao de discapacidade a tempo prexudica ás persoas con discapacidade no emprego, a educación, a accesibilidade, a saúde e tamén lles impide acceder a prestacións que compensan a desigualdade de oportunidades.

En concreto,  ACEM,  COCEMFE nacional e as súas organizacións explicaron que o tempo de espera é variable dependendo da comunidade autónoma na que nos atopemos, pero mesmo dentro dun mesmo territorio ou unha mesma provincia atopamos diferenzas notables respecto diso. Na mesma cidade podes atopar un tempo de espera medio de 11 meses e persoas que tardan ata 36 meses en conseguir ter a valoración.

Nos casos máis graves, hai persoas que faleceron antes de ter a resolución e tiveron que estar durante todo ese tempo de espera sen recibir apoios no momento en que máis os necesitaban.

O Movemento Asociativo de  COCEMFE fai fincapé na importancia de concreción e rapidez nestes trámites para saber se as persoas con discapacidade van ter acceso ou non a certas prestacións ou medidas de apoio.

A todo isto, súmase o novo baremo de discapacidade, cuxa espera ascende a máis de 20 anos. Neste sentido, destacaron a urxencia de poñer en marcha o novo baremo do grao de discapacidade, o cal foi acordado entre organizacións, como  COCEMFE nacional, co Goberno e as comunidades autónomas.

Aínda que o novo baremo non é ideal, porque non achega certezas sobre o seu despregamento e non indica que elementos vai incorporar fronte aos grandes atrasos na valoración e revisión do grao de discapacidade e fronte á  infradotación de recursos nos servizos, que dificulta e condiciona a implantación, é necesario que se poña en marcha porque incorpora melloras para o recoñecemento de situacións vinculadas á discapacidade orgánica, como a fatiga ou a dor, enfermidades reumatolóxicas ou enfermidades que cursan con brote.

Esta fila formou parte da campaña # EsperaYDesespera de COCEMFE nacional que sumou hoxe de forma simultánea un total de 18 filas fronte a edificios públicos repartidas por España protestaron contra esta desesperante espera e contra o impacto que provoca no exercicio dos dereitos de miles de persoas. Dita campaña está financiada a través das subvencións para a realización de actividades de interese xeral consideradas de interese social da convocatoria do 0,7 do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *