Actualidade

O programa de “Atención social e asesoramento especializado” de ACEM beneficiou este ano a 75 persoas

  • O programa é posible grazas á cofinanciación da Xunta de Galicia, a través dos fondos do 0,7% do IRPF das persoas que marcaron “Fines Sociales” na súa declaración da renda.
  • As actuacións deste asesoramento especializado van encamiñadas á intervención psicolóxica para persoas afectadas de esclerose múltiple e párkinson.
Programa de “Atención social e asesoramento especializado” en ACEM coa psicóloga Silvia Tubío Laiño

A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple pecha o ano cun máximo de beneficiarios no seu programa de “Atención social e asesoramento especializado”, un servizo moi demandado polas persoas afectadas de esclerose múltiple e párkinson, e polas súas familias.

Este ano foron 75 as persoas que se virón beneficiadas do servizo de “Atención social e asesoramento especializado”, que está cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0.7% do IRPF, a cal é xestionada dende COGAMI.


Programa de “Atención social e asesoramento especializado” en ACEM coa psicóloga Silvia Tubío Laiño

As actuacións deste asesoramento especializado van encamiñadas a intervención psicolóxica para persoas afectadas de esclerose múltiple e párkinson e as súas familias: identificar e intervir nos distintos trastornos, proporcionando habilidades para o afrontamento do estrés diario e control da ansiedade; detectar e procurar o cambio de pensamentos, crenzas erróneas e disfuncionais en torno á enfermidade e as súas implicacións; alentar a expresión de sentimentos, ofrecer apoio, soporte verbal e información; e a mellorar a autoestima e motivar no establecemento e consecución de novas metas.

As persoas socias de ACEM interesadas neste servizo poden contactar coa asociación: nos teléfonos 981 575 240 – 620 533 471 e no mail acem.santiago@gmail.com.

Programa de Atención Social e asesoramento especializado

  • Cofinanciamento: Xunta de Galicia
  • Entidade beneficiaria: COGAMI
  • Entidade executante: ACEM, Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple.
  • Título do proxecto: Atención Social e asesoramento especializado.
  • Título do programa: Atención Social e asesoramento especializado.
  • Subvención con cargo aos fondos do 0,7 % do IRPF procedente das persoas que marcaron a casilla “Fines Sociales” na súa Declaración da Renda.
  • Subvención xestionada por COGAMI.
  • Convocatoria: Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Cartace do programa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *