Actualidade

Información, orientación e asesoramento

Grazas ao financiamento da Deputación da Coruña, ACEM pudo desenvolver en 2023 o “Programa de Traballo social, Asesoramento xurídico e Coordinación Interdisciplinar”.

A través da convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2023 (FOCVAA), ACEM levou a cabo o Programa de Traballo Social, asesoramento xurídico e coordinación interdisciplinar, que ten como obxectivos específicos:

 • Ofrecer información, orientación e asesoramento sobre a enfermidade e os recursos existentes na contorna.
 • Sensibilizar á poboación en xeral sobre as doenzas neurodexenerativas, e as súas repercusións sociais, sanitarias e económicas.
 • Previr situacións de risco e a aparición de trastornos asociados ás doenzas.
 • Promover a autonomía persoal e a funcionalidade de persoas afectadas nas actividades da vida diaria.
 • Proporcionar un espazo de encontro adecuado ás necesidades das persoas afectadas e as súas familias.
 • Apoiar os procesos persoais e/ou familiares de adaptación á enfermidade.
 • Ofrecer formación que contribúa a mellorar a calidade de vida tanto das persoas afectadas como das súas familias e persoas coidadoras.
 • Promover a participación social das persoas afectadas na contorna.
 • Ofrecer apoio e un tempo de respiro concienciando a persoas coidadoras e familias da importancia de coidarse para poder coidar.
 • Coordinar o equipo de profesionais.
 • Asistencia xurídica e xudicial nos procesos de discapacidade, incapacidade laboral e/ou procesos civís de capacitación.
 • Potenciar a participación social en distintas actividades e servizos, contribuíndo a favorecer as relacións interpersoais e o aumento de redes.
Cartel do Programa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *