Actualidade

Ofertas de emprego

ACEM precisa incorporar ao seu Centro de Rehabilitación Integral en Santiago de Compostela, determinados perfís profesionais.

Contratación a través do Programa de Cooperación coas entidades sen ánimo de lucro 2023

FISIOTERAPEUTA

EDUCADOR/A SOCIAL – TCA/O DE INTEGRACIÓN SOCIAL

GRADUADA/O EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE

GRADUADA/O EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

75% da xornada laboral

Duración: 12 meses

REQUISITOS:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, referentes aos anos 2019 2021 e 2022.

3. Non ter sido contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

As persoas interesadas poden enviar o seu cv a acem.santiago@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *