Actualidade

DÍA MUNDIAL EM: Manifesto a favor das persoas con esclerose múltiple


Tras os efectos que a crise sanitaria pola COVID-19 causou na calidade de vida das persoas con Esclerose Múltiple, no Día Mundial da Esclerose Múltiple queremos facer un chamamento á solidariedade con este Decálogo de Reivindicacións:

  1. Maior apoio gobernamental á investigación da Esclerose Múltiple. A investigación en novos tratamentos é unha esperanza para poder atopar a curación definitiva desta enfermidade.
  2. Acceso a unha información completa sobre datos relacionados con Esclerose Múltiple e sobre o impacto da situación xerada polo COVID-19 nas persoas afectadas, a nivel nacional e internacional.
  3. Aprobación urxente de medidas extraordinarias de financiamento por parte do Estado e as Comunidades Autónomas para a recuperación da normalidade na atención sanitaria e sociosanitaria en Esclerose Múltiple, da que forma parte esencial a actividade das asociacións.
  4. Recoñecemento automático do 33% do grao de discapacidade coa diagnose, o que facilitaría o acceso a prestacións e recursos que mellorarían significativamente a calidade de vida das persoas con Esclerose Múltiple.
  5. Acceso a un tratamento rehabilitador integral, personalizado, gratuíto e continuado, en todas as comunidades autónomas, reforzando o papel que as asociacións de pacientes desenvolven neste campo e equidade no acceso ao tratamento farmacolóxico que precise cada persoa, en todas as comunidades autónomas e en todos os centros hospitalarios.
  6. Maior compromiso dos empresarios nas adaptacións dos postos de traballo e o cumprimento do 2% que esixe a lexislación na contratación de persoas con discapacidade
  7. Continuidade na colaboración da industria farmacéutica no apoio ás asociacións e na investigación de tratamentos cada vez máis eficaces, sen perder a seguridade imprescindible.
  8. Diminución dos recortes sociais e os atrasos nas subvencións e axudas por parte das Administracións públicas e entidades privadas, de modo que non afecten o mantemento do tecido asociativo.
  9. Maior compromiso coa Accesibilidade Universal, tan necesaria para a igualdade de oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade.
  10. Maior sensibilización e solidariedade da sociedade coas persoas afectadas de Esclerose Múltiple e os seus familiares.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *