Síntomas do Parkinson

Tremor en repouso

Está presente aproximadamente no 70% dos pacientes. Preséntase de forma característica antes de iniciar o movemento, desaparecendo ao adoptar unha postura ou ao executar unha acción. Afecta sobre todo os brazos e con menor frecuencia ás pernas, beizos, lingua e queixo. O tremor da cabeza é raro na EP. Como sucede con todos os tremores, empeora co cansazo, a ansiedade e os fármacos estimulantes do sistema nervioso. Durante o día varía a intensidade e a amplitude do tremor, reducíndose ou desaparecendo durante o soño.

Existen moitas outras causas que poden orixinar tremor e por tanto, que non todas as persoas con tremor padecen enfermidade de Parkinson.

Lentitude de movementos ou bradicinesia

Pódese manifestar xa desde as fases iniciais da enfermidade, especialmente con aquelas actividades que implican movementos de pequena amplitude, precisos, e que requiren certa habilidade, como escribir, coser ou afeitarse. Con todo, a medida que a enfermidade progresa, pódese facer máis evidente e aparecer en actividades que requiren unha menor precisión como abrocharse un botón ou pelar unha froita.

Rixidez ou aumento do ton muscular

Consiste na resistencia ofrecida por brazos e pernas cando o médico trata de flexionar ou estender ditas extremidades. Ao principio esta rixidez pode non ser advertida pola persoa afectada, describíndoa como unha dor a nivel do pescozo, costas ou ombreiros, ou mesmo cambras musculares debidas á postura estática e flexionada das articulacións. Esta rixidez adoita ser máis evidente nas zonas máis afastadas de brazos e pernas (bonecas e nocellos) aínda que tamén se observa en zonas intermedias (como cóbados ou xeonllos).

Trastornos musculares

Habitualmente aparecen nas fases avanzadas da enfermidade (aínda que poden aparecer tamén ao comezo). A postura habitual tende á flexión do tronco, do pescozo e das catro extremidades. A marcha tamén se altera, con tendencia involuntaria a irse ou caer cara adiante e realizando pasos curtos. En períodos avanzados da enfermidade, a persoa pode presentar bloqueos da marcha con pasos pequenos sen apenas desprazamento e cunha gran inestabilidade para virar. Estes bloqueos da marcha poden dar lugar facilmente a caídas. Os trastornos posturales e da marcha aumentan nos lugares estreitos (corredores, limiares das portas) e melloran nos espazos amplos e pouco concorridos.

Estes síntomas non sempre se presentan xuntos, pero pode darse calquera combinación destes. A asociación de dúas ou máis destes síntomas denomínase parkinsonismo.

Outros síntomas asociados ou secundarios son:

  • Cambios no ton de voz que se volve máis débil.
  • Menor expresividade da cara.
  • Síntomas psíquicos: ansiedade, depresión e alteración da libido.
  • Trastornos do soño: insomnio, fragmentación do soño e soños vívidos.
  • Síntomas sensitivos: cambras, hormigueos, e mesmo, dor nalgunha extremidade.
  • Trastornos leves do Sistema Nervioso Autónomo ( SNA): estreñimiento e aumento da sudoración.
  • Alteracións cutáneas: aumento da graxa en pel, que afecta fundamentalmente a pel da cara e o coiro cabeludo.
  • Diminución do sentido do olfacto.

Outros síntomas:

Neuropsiquiátricos, problemas de sono, fatiga alteración das funcións involuntarias, síntomas dixestivos e síntomas urinarios.