Síntomas da EM

asociación gallega de esclerosis múltiple

Síntomas da Esclerose Múltiple

A EM é unha enfermidade moi variable e os síntomas dependen das áreas do sistema nervioso central que se viron afectadas e a magnitude do brote. Os episodios poden durar días, semanas ou meses e ir seguidos de períodos de redución ou ausencia dos síntomas (remisións). Tamén poden presentarse de forma progresiva. A febre, os baños quentes, a exposición ao sol e a tensión poden desencadear ou empeorar os brotes.

Non hai unha EM típica. A maioría das persoas con EM experimentará un conxunto diferente de síntomas, e aínda que hai síntomas comúns a moitas persoas, estes poden variar en severidade e duración, mesmo na mesma persoa.

Os síntomas máis comúns son:

Síntomas musculares, de equilibrio e coordinación:


 • Fatiga
 • Perda do equilibrio.
 • Entumecimento (parestesia) ou sensación anormal en calquera área.
 • Problemas para mover os brazos e as pernas.
 • Problemas para camiñar.
 • Problemas coa coordinación e para facer movementos pequenos.
 • Tremor nun ou ambos os brazos ou pernas.
 • Debilidade nun ou ambos os brazos ou pernas.

Síntomas vesicales e intestinales:


 • Estreñimento.
 • Micciones frecuentes e/ou urxentes.
 • Incontinencia urinaria.

Síntomas oculares:


 • Visión doble.
 • Visión borrosa.
 • Neuritis óptica.
 • Movementos oculares rápidos e incontrolables.
 • Pérdida da visión (infrecuente).

Entumecimiento, hormigueo ou dor:


 • Dor muscular e dor facial.
 • Espasmos musculares dolorosos.
 • Sensación de picazón, formigueo ou ardor en brazos e pernas.

Outros síntomas cerebrales e neurolóxicos:


 • Diminución do período de atención, da capacidade de discernir e perda de memoria.
 • Dificultade para razoar e resolver problemas.
 • Depresión ou sentimentos de tristeza.
 • Vertixes e mareos.
 • Hipoacusia

Síntomas sexuais:


 • Problemas de erección.
 • Problemas coa lubricación vaxinal.

Síntomas da fala e da deglución:


 • Linguaxe mal articulada ou difícil de entender.
 • Fala lenta.
 • Problemas para masticar e deglutir.

A fatiga é o síntoma máis común e molesto a medida que a EM progresa. Mentres que algúns destes síntomas son evidentes, outros tales como a fatiga, os problemas sensitivos, e os de memoria e concentración son a miúdo síntomas ocultos. Estes poden ser difíciles de describir aos demais e ás veces os familiares e coidadores non entenden os efectos que estes teñen sobre a persoa con EM, o seu emprego, actividades sociais e calidade de vida.

Moitos destes síntomas teñen unha fácil solución se se recoñecen adecuadamente e se poñen as medidas diagnósticas e terapéuticas oportunas. En moitas ocasións o seu control requirirá dunha combinación de tratamentos farmacolóxicos e terapias físicas, tales como fisioterapia, logopedia ou terapia ocupacional.