Persoal ACEM

Traballadoras e Traballadores de ACEM


Dirección:
Luz Taibo Costa

Comunicación:

Yolanda del Campo Escudero

Fisioterapia: 

Candela Alcaraz Morán

Logopedia:

Jéssica Suárez Arufe

Psicología:

Silvia Tubio Laiño

Traballo Social:

María López Gallego  

Pilates:

Diego de Frutos Sánchez 


Fisioterapia:

Natalia Romero Pérez

Administración:

Lourdes Liñares Seijo 

Terapia Ocupacional 

Alba Rey Villamayor