Doazóns

DOAZÓNS

ACEM é unha entidade DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA, sen fins lucrativos polo que ao abeiro da LEY 49/2002 do 23 de Decembro os donativos son susceptibeis da desgravación correspondente.


INGRESO EN CONTA

Podes facer unha doazón cun ingreso nesta conta de La Caixa

IBAN LA CAIXA: ES66 2100 2186 9502 0011 6714
Concepto: Doazón ACEM


A TRAVÉS DE BIZUM

Código: 04099 

Preme “Enviar donación” e introduce o código.

Tamén podes buscarnos no listado de Organizacións como “Campaña Solidaria ACEM Santiago”.


Para obter un certificado da doazón cubre estes datos e contactaremos contigo.

Grazas!!

Lin e acepto información sobre protección de datos de la presente páxina web.
[recaptcha]

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “ASOCIADOS E COLABORADORES”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade do ficheiro é ofrecela información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco de relaciónelas empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos expón no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puidesen serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de maneira que de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo os casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos. Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a acem.santiago@gmail.com ou Queixume dous Piñeiros, 15705 Santiago de Compostela. Os correos electrónicos a esta dirección non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.

MOITAS GRAZAS  POLA TÚA COLABORACIÓN!!

Se tés algunha dúbida, contacta con nós e intentaremos resolvercha, estamos en

ASOCIACIÓN COMPOSTELÁ DE ESCLEROSE MÚLTIPLE (A.C.E.M.)
Rúa Queixume dos Pinos
15705 Santiago de Compostela
Tel.  981 575 240 / 620 533 471
Email: acem.santiago@gmail.com


Queixume dos Pinos, nº 4

15705 Santiago de Compostela


981 575 240


620 533 471