Pronóstico – Evolución

A esperanza de vida das persoas con párkinson é parecida á da poboación non afectada, pero o seu estado de saúde vai empeorando de maneira máis significativa cos anos. A EP clasifícase en varias fases segundo o grao de afectación.

DIAGNÓSTICO RECENTE: MANIFESTACIÓNS

Estadio I

 • Expresión facial normal.
 • Postura erecta.
 • Posible tremor nunha extremidade.
 • Dificultades en motricidad fina.
 • Rixidez e bradicinesia á exploración coidadosa.
 • Diminución do braceo ao camiñar, arrastrando un pouco os pés.

Estadio II

 • Alteración da expresión facial.
 • Diminución do parpadeo.
 • Postura en lixeira flexión.
 • Enlentecimiento para realizar as actividades da vida diaria.
 • Síntomas depresivos.
 • Posibilidade de efectos secundarios dos medicamentos.

AFECTACIÓN MODERADA: MANIFESTACIÓNS

Estadio III e IV

 • Dificultades ao camiñar: acúrtase o paso, dificultades nos xiros.
 • Dificultades no equilibrio: caídas, dificultade para pararse.
 • Sensación de fatiga.
 • Dores.
 • Dificultades comunicativas.
 • Síntomas de disfunción autonómica. Síntomas en relación cos fármacos:

ou Fenómenos on- off, con alternancia de períodos onde os síntomas da EP están ben controlados (períodos “ on”) con outros onde toda a sintomatoloxía reaparece (períodos “ off”): medo e inseguridade.

ou Discinesias (movementos involuntarios).

ou Problemas conductuais: insomnio, alucinacións, cadros confusionais.

AFECTACIÓN SEVERA: MANIFESTACIÓNS

Estadio V

 • Non todos os pacientes chegan a este estadio.
 • Dependentes.
 • Aumento progresivo do tempo off.
 • Gran parte do tempo sentado ou en cama.
 • Trastornos da linguaxe acentuados.
 • Desenvolvemento de contracturas.
 • Posibilidade de úlceras de decúbito. Infeccións urinarias de repetición.
 • Disfagia progresiva.