Contacto

Contacte con ACEM

Díganos en qué podemos axudar:

Lin e acepto a información sobre protección de datos da presente páxina web.
[recaptcha]

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos. Os datos de carácter persoal que puidesen constar neste formulario, incluiranse no ficheiro “ASOCIADOS E COLABORADORES”, inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. A finalidade do ficheiro é ofrecela información sobre os servizos solicitados, xestión comercial, contable, fiscal e administrativa no marco de relaciónelas empresa-cliente; así como xestionar as consultas que vostede nos expón no formulario. Así mesmo, coa aceptación do presente aviso vostede consente expresamente a realización de comunicacións comerciais e de promoción dos servizos que presta a entidade que puidesen serlle de interese. Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para ofrecerlle a información solicitada, de maneira que de non facilitalos, non será posible a prestación do servizo requirido, neste sentido, vostede consente expresamente a recollida e o tratamento dos mesmos para a citada finalidade. Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo os casos esixidos pola lexislación específica ou que os solicite o Defensor do Pobo ou os xuíces ou Tribunais competentes. Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificalos ou, no seu caso, cancelalos. Tamén ten dereito a opoñerse aos tratamentos de datos que non lle parezan adecuados, sempre que non sexan obrigados ou estean permitidos por unha lei, enviando un correo electrónico, ou carta postal acompañado de documento oficial que o identifique a acem.santiago@gmail.com ou Queixume dous Piñeiros, 15705 Santiago de Compostela. Os correos electrónicos a esta dirección non estarán encriptados. Non envíe correos con datos persoais ou financeiros.


Queixume dos Pinos, nº 4

15705 Santiago de Compostela


981 575 240


620 533 471