Persoal ACEM

Traballadoras e Traballadores de ACEM


Dirección:
Luz Taibo Costa


Fisioterapia:
Emily Santalla Dos Santos

Pilates:
Gabriel Doval Salgado

Logopedia:
Alberto García Morlán


Orientación e Apoio Psicolóxico:
Silvia Tubío Laíño

Traballo Social:
Patricia Horjales Martínez

Administración:
Lourdes Freire Pérez