Persoal ACEM

Traballadoras e Traballadores de ACEM


Dirección:
Luz Taibo Costa


Fisioterapia:
Delfina Pascual Mata

Pilates:
Gabriel Doval Salgado

Logopedia:
Jéssica Suárez Arufe


Orientación e Apoio Psicolóxico:
Silvia Tubío Laíño

Traballo Social:
Patricia Horjales Martínez

Administración:
Lourdes Freire Pérez