Persoal ACEM

Traballadoras e Traballadores de ACEMDirección:
Luz Taibo Costa

Dirección: 

Patricia Horjales Martínez

Fisioterapia:
Delfina Pascual Mata

Traballo Social:

Maritza García García

Logopedia:
Jéssica Suárez Arufe


Psicoloxía:

Silvia Tubio Laiño

Administración:
Lourdes Freire Pérez

Pilates:

Gabriel Doval Salgado