ATENCIÓN E SERVIZOS A PACIENTES CON PÁRKINSON

Atención e servizos para pacientes con párkinson

Coa desaparición da Asociación Párkinson Compostela (ASPAC), ACEM ofrece os seus servizos tamén aos afectados por esta enfermidade.

A enfermidade de párkinson


O Párkinson é a segunda enfermidade máis prevalente na actualidade despois do Alzhéimer, e pertence aos chamados Trastornos do Movemento. En España afecta a máis de 150.000 persoas, e en Galicia se estima que hai entre 7.000 e 8.000 afectados.

Trátase dun trastorno neurodexenerativo que afecta ao sistema nervioso de maneira crónica e progresiva.  Coa enfermidade o control de movemento vése alterado, dando lugar aos síntomas motores típicos, como o tremor en repouso, a lentitude de movementos, a rixidez muscular ou a inestabilidade postural. O máis común é que a enfermidade se inicie entre os 50 e os 60 anos, se ben, existen manifestacións precoces antes dos 40 anos.

Que ofrece ACEM ás persoas afectadas de párkinson?


Atención, información e asesoramento a pacientes, coidadores e familiares, a través do noso servizo de Traballo Social. 

Servizos de rehabilitación: 

  • Fisioterapia
  • Logopedia
  • Terapia Ocupacional
  • Atención psicolóxica
  • Pilates

Actividades e obradoiros

Xornadas de divulgación

Un punto de encontro para persoas afectadas